- - - CHOKING HAZARD SOUNDTRACK - - -

Zde si můžete stáhnout (v MP3) kompletní instrumentální soundtrack k zombie komedii CHOKING HAZARD. Tedy, vlastně jde o VÍCE NEŽ KOMPLETNÍ soundtrack, protože tyto tři skladby obsahují více mé hudby, než uslyšíte v samotném filmu. CD se soundtrackem, které je v prodeji v našich obchodech, obsahuje pouze jednu mou skladbu, totéž "Choking Hazard Main Theme" které je ke stažení na této stránce. Zbytek CD (a většina hudby ve filmu) jsou písničky od různých kapel. Pozor! Pokud jste film ještě neviděli, tato stránka obsahuje mírné spoilery o ději (např. kdo bude sežrán). Here you can download (in MP3) the complete instrumental soundtrack to the zombie comedy CHOKING HAZARD. In fact, this is MORE THAN COMPLETE soundtrack, because these three tracks contain more of my music than can actually be heard in the movie. The soundtrack CD you can buy in shops only contains one track composed by me, the same "Choking Hazard Main Theme" you can download here. The rest of the CD (and majority of the music in the movie) are songs from various bands. Warning! If you haven't seen the movie yet, this page contains small spoilers (e.g. who gets eaten).

CHOKING HAZARD MAIN THEME [5.2 MB]

Hlavní motiv, objevující se na různých místech filmu v různých variacích. Inspirováno pochopitelně starými věcmi od Johna Carpentera, ale míněno ještě méně seriózněji. Tato skladba byla dokonce složena předtím než začalo samotné natáčení a v jeho průběhu údajně pouštěna hercům, aby se "dostali do nálady". :) Main theme, appearing at various places in the move in different variations. Inspired by old John Carpenter stuff, of course, but taking itself even less seriously. In fact, this track was composed even before the shooting started and during the shooting the actors supposedly listened to it to "get in the mood". :)

DR. REINIS (Life / Death / A New Life) [3.3 MB]

Připadalo mi logické složit motiv slepého intelektuála Dr. Reiniše tak, aby připomínal hudbu Philipa Glasse. Tato skladba je vlastně směsí čtyř kousků hudby z různých částí filmu, doprovázejících Reinišův život, smrt, zmrtvýchvstání a intelektuální vyrovnání se s jeho zombie existencí. :) It seemed logical to me to compose the theme for Dr. Reinis, the blind intellectual, as an homage to Philip Glass' music. This track is in fact a mix of four differect pieces of music that accompany Reinis' life, death, resurrection and intellectual acceptance of his zombification. :)

THE KITCHEN [4.1 MB]

Trochu rychlejší a trochu víc "hardcore" verze hlavního motivu, složená pro scénu, ve které se poprvé objeví "superzombivci" (inteligentnější a lépe oblečení zombies) - v kuchyni motelu Halali. A little faster and more "hardcore" version of the main theme, composed for the scene where the "superzombies" (more intelligent and better dressed zombies) appear - in the kitchen of the Halali motel.

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI: Všechna hudba byla složena, sekvencována, mixována, nahrána (a převedena do MP3) v hudebním programu FL Studio na standardním PC. Všechno bylo nahráno 100% digitálně (t.j. nemám doma kostelní varhany, elektrickou kytaru a koneckonců ani pořádný mikrofon). TECHNICAL STUFF: All the music was composed, sequenced, mixed, recorded (and encoded to MP3) using the FL Studio music package on the standard PC. Everything was recorded 100% digitally (i.e. I don't own a church organ, electric guitar or even a decent microphone, for that matter).

SPECIAL BONUS: Download the suite of my music for "I Was a Teenage Intellectual" short movie here.